آغاز رقابت ژئوپلیتیکی مسکو و واشنگتن

نقش آمریکا و روسیه در بحران‌های ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین
خبرگزاری فارس
جهان نیوز -

در حالیکه آمریکا همکاری‌های نظامی خود با اوکراین، گرجستان و مولداوی را افزایش داده، روسیه روابط نظامی خویش با شرکایش در سراسر جهان را تقویت کرده است.

منابع خبر
آغاز رقابت ژئوپلیتیکی مسکو و واشنگتن جهان نیوز -
نقش آمریکا و روسیه در بحران‌های ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین خبرگزاری فارس -
آغاز مرحله‌ای جدید از رقابت ژئوپلیتیکی مسکو و واشنگتن خدمت -