برادر رئیس جمهوری کره جنوبی به اتهام رشوه خواری بازداشت شد

بازداشت برادر رئیس جمهور کره جنوبی به خاطر رشوه خواری
عصر ایران
رادیو فردا - ۲۱ تیر ۱۳۹۱

به گزارش خبرگزاری ها، برادر رئیس جمهوری کره جنوبی  به حکم دادگاهی در سئول، به اتهام رشوه خواری بازداشت شد. لی سنگ – دویوک، نماینده سابق پارلمان و برادر بزرگ رئیس جمهوری ِ کره جنوبی متهم است که از دو مقام  سابق بانکی که هم اکنون در زندانند،  رشوه گرفته است تا به آنها برای فرار از مجازات کمک کند

منابع خبر
بازداشت برادر رئیس جمهور کره جنوبی جهان نیوز - ۲۱ تیر ۱۳۹۱