عراق ماست‌های ایرانی را به خاطر داشتن پالم پس فرستاد

خبرگزاری فارس - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

رئیس سازمان استاندارد از مشاهده یک فروشگاه آبلیمو که حتی یک کیلو آبلیموی واقعی هم در آن نبود سخن گفت و درباره لبنیات حاوی پالم نیز گفت: چندین مورد ماست‌های صادرشده به عراق به ایران بازگردانده شد چون حاوی پالم بود

منابع خبر
عراق ماست‌ ایرانی را پس فرستاد عصر ایران - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
عراق ماست‌های ایرانی را پس فرستاد فرارو - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
عراق ماست‌های ایرانی را پس فرستاد عصر ایران - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴