موفقیت پزشکان ایرانی در درمان شکست مکرر لانه گزینی

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران -ایرنا - یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از موفقیت پزشکان بیمارستان آیت الله طالقانی در درمان شکست مکرر لانه گزینی با استفاده از فاکتورهای رشد پلاکتی (PRP) خبر داد.

منابع خبر
موفقیت پزشکان ایرانی در درمان ناباروری/درمان شکست مکرر لانه گزینی خبرگزاری میزان -
موفقیت پزشکان ایرانی در درمان شکست مکرر لانه گزینی خبرگزاری جمهوری اسلامی -