اعلام زمان برگزاری دومین نشست سفیران سبز امید

اعلام زمان برگزاری دومین نشست سفیران سبز امید
جنبش راه سبز
کلمه -

چکیده :دبیرخانه نشست سفیران سبز امید با اعلام خبر برگزاری نشست دوم این شبکه در روزهای ۲۲ تا ۲۵ تیر ماه در گوتنبرگ سوئد، از آغاز به کار سایت رسمی خود خبر داده و اهداف نشست آتی را “افزایش توانمندی‌های تشکیلاتی تشکل‌های حائز شرایط” و همچنین ”آسیب شناسی‌جنبش سبز در حوزه‌های مختلف” ذکر کرده است....

دومین نشست سفیران سبز امید در روزهای ۲۲ تا ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۱ در گوتنبرگ سوئد برگزار خواهد شد.

به گزارش کلمه، دبیرخانه این نشست با اعلام خبر برگزاری نشست آتی سفیران سبز امید، در بیانیه ای ضمن اعلام آغاز به کار سایت رسمی خود، اهداف نشست تیرماه را “افزایش توانمندی‌های تشکیلاتی تشکل‌های حائز شرایط” و همچنین” آسیب شناسی‌جنبش سبز در حوزه‌های مختلف” ذکر کرده است.

نشست تیرماه که دومین نشست سفیران راه سبز امید است، به میزبانی تشکل رساگ (راه سبز امید گوتنبرگ) در سوئد برگزار می شود. نشست قبلی این شبکه در مردادماه ۱۳۹۰ به میزبانی کانون دکتر شریعتی در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد.

سفیران سبز امید در حالی به پیشواز این نشست می روند که در طول سال گذشته به تقویت ساختار تشکیلاتی خود پرداخته اند و در تلاش اند تا بر پایه ی جمع بندی اولین نشست، اقدامات عملی را در چهارچوب منشور جنبش سبز، در خارج از کشور پیگیری کنند.

آغاز به کار

وب سایت رسمی دبیرخانه نشست سفیران سبز امید

، با امکان دسترسی به بخشی از نشست پیشین، و نیز امکان ارتباط مستقیم و دریافت اطلاعات به روز در مورد نشست گوتنبرگ برای علاقه مندان همراه شده است.

مشروح بیانیه دبیرخانه نشست سفیران سبز امید در ادامه می آید:

به نام خدا

“اولین قدم در راه‌حل پیشنهادی اینجانب آن است که ما ایرانیان، در هر کجای جهان که هستیم، باید این هسته های اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم. باید خانه‌هایمان را رو در روی یکدیگر بسازیم؛ به تعبیر قرآن خانه‌های خود را قبله قرار دهیم. » میر حسین موسوی – بیانیه شماره ۱۱

جنبش سبز ایران از اولین روزهایی که خیابان‌های ایران را مزین به حضور خود کرد و عطر تغییر را در فضای استبداد زده ایران پراکنید همواره اتکا خود را بر خیل مردمی نهاده که فارغ از محتوای فکری و محل زندگی‌‌شان، تغییر را در فضایی بدون خشونت، کینه و با محوریت قانون جستجو کرده اند تا از طریق پرداختن به ریشه ها، دست به پرورش درختی بزنند استوار و تناور تا هیچ طوفانی را یارای همآوردی آن نباشد. ملتی که اگرچه در فضای رو به انسداد ایران از داشتن کوچکترین امکانات فعالیت مدنی محروم شده اند و روز به روز در پیش چشمان‌شان بر خیل روزنامه‌های توقیف شده و احزاب ممنوع الفعالیت گشته افزوده اند، ولی‌باز هم با اتکا با توانایی‌‌های تاریخی‌‌شان در بقا در چنین فضا‌های اقدام به افرینش شبکه‌هایی‌نو و متفاوت در فضای داخل و خارج کرده اند.

در طی‌این سه سال شبکه حامیان جنبش سبز در خارج از کشور که متاثر از فضای داخل ایران ترکیبی‌نسبتا جوان دارند اقدام به آفرینش و رشد تشکل‌هایی‌در نقطه نقطه جهان کرده اند تا از طریق به هم پیوند دادن آنها و به نظم درآوردن توانایی‌‌های فردی‌شان ، مجموعه‌‌هایی‌بسازند قدرتمند و هدفدار تا بتواند به نقش تاریخی‌خود در کمک به مجموعه‌های فعال در داخل ایران در فرایند ایجاد تغییر بپردازند.

"باید خانه‌هایمان را رو در روی یکدیگر بسازیم؛ به تعبیر قرآن خانه‌های خود را قبله قرار دهیم"مجموعه‌هایی‌که اگر چه در جغرافیایی متفاوت حیات دارند، ولی‌ریشه‌های خود را فضای داخل ایران قرار داده اند.

بر همین اساس و با توجه به تجربه گرانقدر اولین نشست سفیران سبز امید و عطف به تصمیم مجموعه تشکل‌های فعال در سرتاسر دنیا، دومین نشست سفیران سبز امید را از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱ در شهر گوتنبرگ سوئد به میزبانی تشکل رساگ (راه سبز امید گوتنبرگ) و حضور نمایندگان تشکل‌هایی‌که منشور سبز امید را محور فعالیت‌های خود کرده اند برگزار خواهدشد.

اهداف این نشست به اختصار شامل “افزایش توانمندی‌های تشکیلاتی تشکل‌های حائز شرایط” و همچنین” آسیب شناسی‌جنبش سبز در حوزه‌های مختلف” می‌باشد که از طریق برگزاری سلسله کارگاه‌ها و سخنرانی‌‌های آموزشی دنبال می شود. مجموعه این فعالیت‌ها به وسیله فعالین شناخته شده جنبش سبز اداره و سعی‌خواهد شد با ایجاد بستری مناسب و آرام به رشد و بالندگی شرکت کنندگان منتهی‌گردد.
بدیهی‌است که به دلیل ظرفیت محدود نشست و هم همچنین الویتی که برای حضور تشکل‌های شکل گرفته قائل شده ایم، میزبان نشست نمی‌تواند پذیرای تمامی‌فعالین باشد، فلذا از متقاضیان، خصوصاً تشکل‌های فعال در تمامی‌دنیا دعوت می‌کند ضمن مراجعه به وبسایت http://www.safiranesabz.com ، درخواست‌های خود را به آدرس info@safiranesabz.com ارسال نمایند تا در صورت امکان با حضور خود زینت بخش این نشست شوند.

ستاد برگزاری دومین نشست سفیران راه سبز امید
رساگ (راه سبز امید گوتنبرگ)

منابع خبر
اعلام زمان برگزاری دومین نشست سفیران سبز امید کلمه -
اعلام زمان برگزاری دومین نشست سفیران سبز امید جنبش راه سبز -
فراخوان دومین نشست سفیران سبز امید ندای سبز آزادی -