روحانی :ملت ایران مقاوم‌تر و پرشورتر از گذشته در برابر ترور و خشونت خواهد ایستاد

روحانی :ملت ایران مقاوم‌تر و پرشورتر از گذشته در برابر ترور و خشونت خواهد ایستاد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

روحانی :ملت ایران مقاوم‌تر و پرشورتر از گذشته در برابر ترور و خشونت خواهد ایستاد

کیفیت پخش: بالا متوسط پایین

دانلود

۴۳

منابع خبر