ظریف با رائول کاسترو دیدار کرد

خبرگزاری فارس - ۱ شهریور ۱۳۹۵

وزیر خارجه ایران در ادامه دیدارهایش با مقامات کوبا با رائول کاسترو رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد

منابع خبر
ظریف با رائول کاسترو دیدار کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ شهریور ۱۳۹۵
ظریف با رائول کاسترو دیدار کرد خبرگزاری فارس - ۱ شهریور ۱۳۹۵
دیدار ظریف با کاسترو در کوبا (فیلم) عصر ایران - ۱ شهریور ۱۳۹۵
ظریف با رائول کاسترو دیدار کرد آفتاب - ۱ شهریور ۱۳۹۵
ظریف با رائول کاسترو دیدار کرد عصر ایران - ۱ شهریور ۱۳۹۵
دیدار ظریف با رائول کاسترو تابناک - ۱ شهریور ۱۳۹۵
ظریف با رائول کاسترو دیدار کرد باشگاه خبرنگاران - ۱ شهریور ۱۳۹۵