۵۵ مدرسه در استان لرستان تخریب کامل شده است

خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: ۵۵ مدرسه و ۱۴۰ کلاس درس در شهرستان‌های استان لرستان تخریب کامل شده است

منابع خبر
۵۵ مدرسه در استان لرستان تخریب کامل شده است خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸