از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهم کرد

خبرگزاری فارس - ۲۰ خرداد ۱۳۹۲

رئیس ‌جمهور کشورمان در جریان سفر به خوزستان در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر حمایت از کاندیدای خاص گفت: بنده خادم ملت هستم و از هیچ یک از کاندیداها حمایتی نخواهم کرد

منابع خبر
از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهم کرد خبرگزاری فارس - ۲۰ خرداد ۱۳۹۲