سایپا با بازیکنان جوان مقابل صبا

ورزش ۳ - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵

تیم فوتبال سایپا با ترکیبی جوان مقابل صبا قرار خواهد گرفت

منابع خبر
پیروزی صبا مقابل سایپا در نیمه نخست خبرگزاری فارس - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
سایپا با بازیکنان جوان مقابل صبا ورزش ۳ - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
برتری پرگل صبا مقابل سایپا در نیمه اول فوتبالی‌ترین - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
شکست سنگین سایپا مقابل شاگردان دایی فوتبالی‌ترین - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵