آرمان و تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت کاندیداها!

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ آبان ۱۳۹۴

تهران-ایرنا- روزنامه آرمان در شماره دوشنبه چهارم آبان در تشریح تیتر یک نوشت: اظهارات نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان حاکی از آن است که برای اطمینان از حائز صلاحیت بودن نامزدهای انتخابات باید تحقیقات محلی صورت گیرد و از افراد مطلع سوال شده و اطلاعات جمع آوری شود.

منابع خبر
آرمان و تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت کاندیداها! خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ آبان ۱۳۹۴