دادسرای نظامی بزودی در شهرستان های سراوان و زابل راه اندازی می شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

زاهدان - ایرنا - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان گفت: دادسرای نظامی اکنون در شهرستانهای زاهدان، ایرانشهر و چابهار فعال است و بزودی در سراوان و زابل راه اندازی می شود

منابع خبر
دادسرای نظامی بزودی در شهرستان های سراوان و زابل راه اندازی می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی -