توافق بر روی متن ۹ بندی درباره سوریه

تابناک - ۸ آبان ۱۳۹۴

امیرعبداللهیان گفت که بر روی یک متن اولیه ۹ بندی در پایان نشست وین درباره سوریه توافق شده است

منابع خبر