مصوبه جدید برای افزایش قیمت خودرو / این بار گروه بهمن و پارس‌خودرو

آفتاب - ۲۲ آذر ۱۳۹۱

اگر قیمت ارز در کشور پایین آید و بازار رو به آرامش نهد، اما خودروسازان حاضر نیستند که تخفیفی در قیمت‌های خود دهند و همچنان بر افزایش قیمت خود پافشاری می‌کنند.

منابع خبر