عکس/ آیت الله هاشمی و نوه‌اش در کیش

عکس: هاشمی و نوه‌اش در کیش

شفاف
جهان نیوز - ۳۰ مهر ۱۳۹۰

 

منابع خبر
عکس: هاشمی به همراه نوه‌اش در کیش باشگاه خبرنگاران - ۳۰ مهر ۱۳۹۰
عکس: هاشمی و نوه‌اش در کیش شفاف - ۳۰ مهر ۱۳۹۰
عکس/ آیت الله هاشمی و نوه‌اش در کیش جهان نیوز - ۳۰ مهر ۱۳۹۰