انتشار تصاویری تازه از متهم تیراندازی چارلستون

خانواده قربانيان کشتار در کليسای چارلستون: "مهاجم را می‌بخشيم"
گویا
بی بی سی فارسی - ۳۰ خرداد ۱۳۹۴

تصاویری در اینترنت منتشر شده است که دیلان روف، مظنون به انجام کشتار اخیر در کلیسای سیاه‌پوستان چارلستون را با اسلحه و در حال آتش زدن پرچم آمریکا نشان می‌دهد. او در تصویری دیگر، پرچم ایالت‌های حامی برده‌داری در زمان جنگ داخلی آمریکا را به دست گرفته است

منابع خبر