عکس/ صفحه اول روزنامه ها، دوشنبه ۹ آذر، ۳۰نوامبر (به روز شد)

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، دوشنبه 9 آذر، 30نوامبر (به روز شد)

پیک ایران
پیک ایران - ۹ آذر ۱۳۹۴منابع خبر
صفحه اول روزنامه های ایران (عکس) عصر ایران - ۹ آذر ۱۳۹۴