میزان قرارداد اسپانسر استقلال

فردا - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

فارس: امیر رضا خادم معاون حقوقی وزارت ورزش اعلام کرد:قرار است اسپانسر استقلال بعد از جلسه با هیأت مدیره مشخص شود و وقتی آن قرارداد امضا شد همه چیز اعلام می‌شود اما قرارداد اسپانسر استقلال بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان است و با همه موارد نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان می‌شود.

پیش از این گفته می‌شد مبلغ قرارداد اسپانسر در حدود ۴۵ میلیارد تومان است که ۱۵ میلیارد تومان بیش از مبلغ اسپانسر پرسپولیس خواهد بود

منابع خبر
میزان قرارداد اسپانسر استقلال فردا - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳