لوپتگی هدایت سه ویا را عهده دار شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- باشگاه سه ویا اسپانیا با انتشار بیانیه ای 《یولن لوپتگی》 را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد

منابع خبر
لوپتگی هدایت سه ویا را عهده دار شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ خرداد ۱۳۹۸