ابتکار: مشکل گرد و غبار خوزستان در کوتاه مدت قابل حل نیست

عصر ایران - ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

ابتکار تصریح کرد: البته دخالتهای بی رویه انسانی در به وجود آمدن پدیده ریزگردها بی تاثیر نبود. به طور نمونه در حفاظت از تالابها و اراضی کشاورزی کاستیهای فراوانی وجود دارد. این بخشها مورد بی توجهی قرار گرفته و خوزستان و کشور را دچار بحران ریزگردها کرده است

منابع خبر
وزارت نفت متهم اول گرد و غبار خوزستان انقلاب اسلامی - ۲۹ بهمن ۱۳۹۳