کشور باید به سمت تثبیت و ایجاد اشتغال پایدار حرکت کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

سمنان-ایرنا- نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: کشور با استفاده از ظرفیت های بسیار بالا در حوزه های مختلف، به سمت ایجاد اشتغال های پایدار در حرکت است

منابع خبر
کشور باید به سمت تثبیت و ایجاد اشتغال پایدار حرکت کند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸