یک دادستان ترکیه گروگان گرفته شد +عکس

جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

منابع خبری از گروگان گرفته شدن دادستان مسئول بررسی پرونده نوجوانی که در جریان اعتراض‌های ضددولتی در ترکیه کشته شده بود، خبر می‌دهند.

منابع خبر
یک دادستان ترکیه گروگان گرفته شد +عکس جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
گروگان گرفتن یک دادستان در ترکیه تابناک - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
گروگان گرفتن یک دادستان در ترکیه (+عکس) عصر ایران - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴