حریق در نیروگاه برق بعثت/حادثه مصدوم و تلفات جانی نداشت

خبرگزاری میزان -

سخنگوی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به تشریح جزئیات حریق در نیروگاه برق بعثت پرداخت

منابع خبر
حریق در نیروگاه برق بعثت/حادثه مصدوم و تلفات جانی نداشت خبرگزاری میزان -