انتصاب سرپرست سه وزارتخانه‌

تابناک - ۲۸ مهر ۱۳۹۵

با حکم رئیس‌جمهور سرپرستان سه وزارتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان منصوب شدند

منابع خبر
انتصاب سرپرست سه وزارتخانه‌ تابناک - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
انتصاب سرپرست برای ۳ وزارتخانه عصر ایران - ۲۸ مهر ۱۳۹۵