تصاویر: حاشیه جلسه هیئت دولت

فردا - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

تعدادی از وزرای کابینه دولت در حاشیه جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه به سوالات خبرنگاران رسانه ها پاسخ گفتند

منابع خبر
تصاویر: حاشیه جلسه هیئت دولت فردا - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸