انتقال ناگهانی دانشجوی زندانی ضیاء نبوی به محل نامعلوم

انتقال ضیا نبوی از زندان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات- خبر تکمیلی
جنبش راه سبز
گویا -

انتقال ناگهانی دانشجوی زندانی ضیاء نبوی به محل نامعلوم »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

جرس: ماموران امنیتی سید ضیاء نبوی، دانشجوی زندانی و تبعیدی در زندان مرکزی اهواز را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش جرس، صبح دیروز ماموران امنیتی ضیا نبوی را از بند خود در زندان کارون اهواز فرا خوانده و همراه خود بردند و تمام وسایل او در داخل زندان را نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند.

منابع خبر
انتقال ضیا نبوی از زندان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات- خبر تکمیلی جنبش راه سبز -
انتقال ناگهانی ضیاء نبوی، دانشجوی زندانی به محل نامعلوم ندای سبز آزادی -