نخستین ناوشکن ایران در آب های دریای خزر

عصر ایران -

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر : اکنون تنها کشور روسیه در آب های دریای خزر ناوشکن دارد و ایران نیز تا پایان سال جاری ناو شکن خود را به عنوان دومین کشور در دریای خزر مستقر خواهد کرد

منابع خبر
نخستین ناوشکن ایران در آب های دریای خزر عصر ایران -
حضور اولین ناوشکن دماوند جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر خبرگزاری مهر -
نخستین ناوشکن ایران در راه دریای خزر فردا -
حضور نخستین ناوشکن ایرانی در خزر تابناک -