افزایش تعهدات ایران با آمدن برجام به مجلس

جهان نیوز - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

معاون وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید: "به لحاظ سیاسی چون لازم است توازن بین تعهدات ما و ۱+۵ رعایت شود، آمدن برجام به مجلس بر تعهدات ما می‌افزاید و این بار روح برجام که مبتنی بر توازن است سازگار نیست."

منابع خبر