ائتلاف اتحادیه اروپا با ۷۹ کشور در نشست تغییرات اقلیمی پاریس

یورو نیوز - ۱۸ آذر ۱۳۹۴

کیت آرنوف- تغییرات اقلیمی از طریق خشکسالی و مهاجرت‌های اقلیمی، آتش درگیری را در بسیاری از مناطق جهان شعله‌ور‌تر می‌کند. به همین خاطر کنفرانس پاریس شاید مهم‌ترین مجمع صلح تاریخ باشد.

منابع خبر
جنگ علیه تغییرات اقلیمی رادیو زمانه - ۱۸ آذر ۱۳۹۴