احمد خاتمی: دستگاه قضایی با سرعت اراذل و اوباش را سرجای خود بنشاند، فارس

دستگاه قضايي با سرعت اراذل و اوباش را سرجاي خود بنشاند
خبرگزاری فارس
گویا -

خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به مسئله یمن، مقاومت ۶ ماه مردم یمن مقابل دیکتاتور کشورشان را ستودنی توصیف کرد و افزود: آنها راه‌حل را فهمیده‌اند لذا تنها راه پیروزی ایستادگی و مقاومت است. وی همچنین به حمله مجدد صهیونیستها به کشتی آزادی اشاره کرد و گفت: این دزدان سابقه‌دار بین‌المللی آنچه را اینها به عنوان کمک ‌آورده‌اند ربوده‌اند و متأسفانه در مدت ۴ ساله محاصره سازمان‌های مدعی بین‌المللی سکوت کرده‌اند. بنابراین بشریت باید به دنبال سازمان ملل واقعی باشد. آیت‌الله خاتمی همچنین به وحشیگری پلیس آمریکا و کشتن یک جوان سیاه پوست به بهانه بلیط ندادن که مکرراً دیده شده است نیز اشاره کرد و گفت: برای مقامات آمریکا انسانیت هیچ ارزشی ندارد و شعار حقوق بشر آنها تنها یک شعار و ابزار است. وی در ادامه از طرح یک‌فوریتی نمایندگان مجلس با ۲۰۰ امضا برای تحریم ۲۶ مقام آمریکایی تقدیر و تشکر کرد و آن را اقدامی درست خواند.

"وی در ادامه از طرح یک‌فوریتی نمایندگان مجلس با ۲۰۰ امضا برای تحریم ۲۶ مقام آمریکایی تقدیر و تشکر کرد و آن را اقدامی درست خواند"خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین به رسوایی رسانه‌ای در انگلیس اشاره کرد و خاطرنشان کرد: خبرنگار افشاگر کشته شد و دنیا اینها را دید، این اعمال میخی بر تابوت لیبرال دموکراسی و حقوق بشر مورد ادعای غرب است. برای آنها نه‌تنها حقوق مردم دیگر، حتی حقوق شهروندان خود نیز مورد احترام نیست و گویا آدم‌کشی برای انگلیسی‌ها هنجاری نهادینه شده است. وی همچنین با گرامی‌داشت یاد شهیدان عملیات مرصاد گفت: این شهیدان در مقطع پایانی جنگ بار دیگر کشور را از خطر نجات دادند. رزمندگان اسلام راه را بر منافقان کوردل بستند و جهنمی عظیم بر آنها ایجاد کردند. خطیب موقت نماز جمعه تهران با گرامی‌داشت یاد آیت‌الله طالقانی اولین خطیب نمازجمعه تهران یادآور شد: امام(ره) زبان او را مانند زبان ابوذر نامید؛ وی با کوله‌باری از جهاد در راه خدا به دیدار خدا رفت.

منابع خبر
دستگاه قضایی با سرعت اراذل و اوباش را سرجای خود بنشاند فرهیختگان -
دستگاه قضایی با سرعت اراذل و اوباش را سرجای خود بنشاند خبرگزاری فارس -