اصابت یک فروند موشک به اراضی اشغالی

باشگاه خبرنگاران -

یک راکت که از نوار غزه شلیک شده بود به جنوب فلسطین اشغالی اصابت کرد.

منابع خبر
اصابت یک راکت به جنوب فلسطین اشغالی جهان نیوز -
اصابت یک فروند موشک به اراضی اشغالی تابناک -
اصابت یک راکت به جنوب فلسطین اشغالی خبرگزاری فارس -
اصابت یک فروند موشک به اراضی اشغالی باشگاه خبرنگاران -