مردم در چه شرایطی از دریافت یارانه انصراف می‌دهند؟

لزوم ارائه تضمین به انصراف دهندگان از یارانه/ میراث دولت قبل فلج شدن تولید در کشور بود
فردا
خبرگزاری فارس - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

سرانجام پس از چندین هفته تبلیغات گسترده درباره مزیت‌های انصراف غیرنیازمندان از دریافت یارانه، این فرایند از ابتدای روز جاری کلید خورد. اما همچنان این سوال مطرح است که مردم در چه شرایطی حاضرند با طیب خاطر از دریافت یارانه انصراف دهند؟

منابع خبر
انصراف قضات دیوان عالی کشور از دریافت یارانه خبرگزاری فارس - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
نمایندگان سیستان و بلوچستان از دریافت یارانه ها انصراف دادند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳