ماساژ چشم با چاقو +عکس

ماساژ چشم با چاقو / عکس
فردا
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

 باشگاه خبرنگاران: ماساژ یکی از انواع رسیدن به ارامش های نسبی همچنین از بین بردن خستگی به کار می رود. بسیاری از افراد هستند که حتی در کلاس های ماساژ شرکت می کنند.

از آنجایی که چین واقعا کشور عجایب است باز هم حرکتی جالب در یکی از شهر های آن به نام "سیچوآن" رخ داده است که تعجب بسیاری را به خود جلب کرده است.

منابع خبر
ماساژ چشم با چاقو / عکس فردا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
ماساژ چشم با چاقو / عکس آفتاب - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
ماساژ چشم با چاقو +عکس باشگاه خبرنگاران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲