آیا می شود، نماز درگذشتگان را نشسته خواند؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
آیا می شود، نماز درگذشتگان را نشسته خواند؟ + فیلم باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸