آمریکا به جای ایران، اسراییل را تحریم می کند

آمریکا به جای ایران، اسراییل را تحریم می کند
عصر ایران
عصر ایران - ۱۴ آذر ۱۳۹۳

برخی منابع دیپلماتیک در آمریکا به یک روزنامه اسراییلی گفته اند ، مقامات وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید برای تحریم اسراییل مشغول رایزنی اند

منابع خبر