فیلم: هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

اصفهان - ایرنا - استاد مهدی توسلیان هنرمندی که از انواع ضایعات ، هنرهای دستی ارزشمند و کم نظیری را خلق و چشم هر بیننده ای را خیره می کند. فیلم: مجتبی سلطانی

منابع خبر
فیلم: هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸