انتقاد دبیر ستاد راهیان نور از مشایی

انتقاد دبیر ستاد راهیان نور از احمدی‌نژاد و مشایی: کمک مالی کم شده و نمی‌آیند
آفتاب
شفاف -

واحد مرکزی خبر: دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: دولت در دو سال اخیر، به اندازه یک درصد یک سال، سالهای گذشته به راهیان نور کمک نکرده و در این مدت، فقط ۲۰۰ میلیون تومان کمک شده است . جواد تاجیک در جمع خبرنگاران افزود: رحیم مشایی نماینده ویژه رئیس جمهوری در ستاد مرکزی راهیان نور کشور است، اما در دو سال گذشته یک بار هم در ستاد حضور نیافته است. دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: هرچند بهتر است رئیس جمهور یک شخص بی حاشیه را بعنوان نماینده خود در ستاد راهیان نور انتخاب می کرد. تاجیک افزود: البته یک انتقاد هم از رئیس جمهور دارم که چرا فقط در چهار سال نخست ریاست جمهوری به مناطق عملیاتی می آمد و در دو سال اخیر از مناطق عملیاتی بازدید نکرد

منابع خبر
انتقاد دبیر ستاد راهیان نور از مشایی شفاف -
انتقاد دبیر ستاد راهیان نور از نماینده دولت الف -
انتقاد دبیر ستاد مرکزی راهیان نور از نماینده دولت در ستاد واحد مرکزی خبر -