توسعه مناطق ویژه اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی است

خبرگزاری میزان -

مدیرعامل شرکت سهامی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اینکه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از راه های توسعه کشوراست، گفت:ایجاد این مناطق در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحرک بخشی در روابط تجاری خارجی است

منابع خبر
توسعه مناطق ویژه اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی است خبرگزاری میزان -
اقتصاد مبتنی بر وقف بهترین جایگزین "اقتصاد نفتی" است خبرگزاری میزان -
نماینده مجلس: حضور مردم در عرصه اقتصاد راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است خبرگزاری جمهوری اسلامی -
توسعه مناطق ویژه اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی است خبرگزاری جمهوری اسلامی -
اردوهای جهادی مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی است خبرگزاری جمهوری اسلامی -
خرید و فروش اینترنتی جمجمه واقعی انسان در عصر مدرن + تصاویر باشگاه خبرنگاران -