جزئیات جدیدترین تصمیم دولت برای عیدی کارمندان

جزئیات جدیدترین تصمیم دولت برای عیدی کارمندان
عصر اعتبار
جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان دولت را اعلام کرد؛ بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧٠ هزار و ٥٠٠ تومان تعیین شده است.

منابع خبر