سیستان وبلوچستان ظرفیت های بی نظیری در زمینه گردشگری و صنایع دستی دارد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

چابهار- ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: سیستان و بلوچستان با موقعیت راهبردی و نیروی انسانی توانمند ظرفیت های بی نظیری در زمینه گردشگری و صنایع دستی دارد که در صورت توجه و حمایت منجر به اشتغال و توسعه اقتصادی این منطقه می شود

منابع خبر
سیستان وبلوچستان ظرفیت های بی نظیری در زمینه گردشگری و صنایع دستی دارد خبرگزاری جمهوری اسلامی -