محجوب ضربه فنی و حذف شد

ورزش ۳ -

جودوکار وزت  ۱۰۰ کیلوگرم ایران در اولین بازی خود ضربه فنی و حذف شد

منابع خبر
جودو ناکام‌تر از همیشه در المپیک/محجوب با ایپون حذف شد تابناک -
محجوب ایپون شد/ حذف نماینده ایران از گردونه رقابت‌ها خبرگزاری فارس -
محجوب ضربه فنی و حذف شد ورزش ۳ -
محجوب ایپون شد/ حذف نماینده ایران از گردونه رقابت‌ها فوتبالی‌ترین -