اوباما از ایران خواست برای حل بحران هسته ای « با فوریت » عمل کند

درخواست از عمان برای کمک به حل مناقشه اتمی با ایران
خبرنامه ملی ایرانیان
رادیو فردا -

رییس جمهوری آمریکا از ایران خواست برای حل مساله بحران هسته ای سرعت عمل بیشتری به خرج دهد. باراک اوباما که در نشست امنیت هسته ای در کره جنوبی سخن می گفت اضافه کرد که زمان به سرعت می گذرد. آقای اوباما گفت: «هنوز زمان برای حل دیپلماتیک این مساله وجود دارد. همیشه ترجیح بر حل مسائل از راه دیپلماتیک است ولی زمان کوتاه است. رهبران ایران باید درک کنند که در برابر یک انتخاب قرار گرفته اند.

"رییس جمهوری آمریکا از ایران خواست برای حل مساله بحران هسته ای سرعت عمل بیشتری به خرج دهد"ایران باید با جدیت و حس فوریتی که این لحظه طلب می کند عمل کند. ایران باید به تعهداتش پایبند باشد.» رییس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد که برای کاهش کلاهک های استراتژیک هسته ای و همچنین سلاح های تاکتیکی اتمی با رهبران روسیه گفتگو خواهد کرد

منابع خبر
اوباما از ایران خواست برای حل بحران هسته ای « با فوریت » عمل کند رادیو فردا -
درخواست از عمان برای کمک به حل مناقشه اتمی با ایران خبرنامه ملی ایرانیان -
درخواست از عمان برای کمک به حل مناقشه اتمی با ایران صدای آلمان -