تخریب گنجینه ۱۰ هزار ساله ساسانیان + عکس

تخریب محوطه ارجان بهبهان؛ گنجینه 10 هزار ساله ساسانیان
خبرگزاری مهر
تابناک - ۴ آبان ۱۳۹۰

محوطه ایلامی ارجان در شهرستان بهبهان که گنجینه مکشوفه آن شهرت جهانی دارد به دلیل ادامه عملیات میادین نفتی روی این محوطه و تعیین حریم نشدن آن همواره در خطر انجام تعرضات دیگر از جمله حفاریهای غیرمجاز است

منابع خبر