کل بدهی تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد پرداخت می‌شود

مرتضوی: بدهی تامین اجتماعی به مراكز طرف قرارداد در 15 روز آینده پرداخت می‌شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری مهر - ۱۹ فروردین ۱۳۹۱

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کشور اعلام کرد: کل بدهی های تامین اجتماعی به طرف های قرارداد با تدارک ۱۱ هزار میلیارد ریال و ظرف ۱۵ روز آینده به کلیه بیمارستانها، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه ها، مراکز تصویربرداری و سایر مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی پرداخت می شود

منابع خبر