گوگل و حقایق جالب – ۲۱

مرد روز -

مسیحیت کاتولیک لیستی از کتاب‌های ممنوع درست کره بود که تا همین ۶۰ سال پیش اجازه خواندنش به مومنین داده نمی شد. کتاب «...

The post گوگل و حقایق جالب – ۲۱ appeared first on مرد روز.

منابع خبر
گوگل و حقایق جالب – ۲۱ مرد روز -