بعیدی نژاد: بسیار از جنبه‌‌های موضوع تحریم‌ها حل و فصل شده و جزئیات در حال تدوین است

خبرگزاری فارس - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه با بیان اینکه بسیاری از جنبه‌های موضوع تحریم‌ها تا به حال حل و فصل شده، یادآور شد: از جمله اینکه تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه باید برداشته شود و بسیاری از جزئیات تدوین شده است

منابع خبر