در صورت گم شدن چک چه اقدامی انجام دهیم؟

خبرگزاری میزان - ۷ روز قبل

چک مثل هر سند یا شیء دیگری ممکن است به‌طور ناگهانی بر اثر غفلت و سهل‌انگاری گم شود یا از سوی شخصی سرقت شود یا از طریق اقدام مجرمانه‌ی دیگری مانند کلاه‌برداری از دست صاحب آن خارج شود

منابع خبر
در صورت گم شدن چک چه اقدامی انجام دهیم؟ خبرگزاری میزان - ۷ روز قبل