«تیم بی»برای ایرانیانی نقشه می‌کشد که به یاد قربانیان ۱۱سپتامبر شمع روشن کردند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ روز قبل

تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه در سالروز واقعه ۱۱ سپتامبر با یادآوری نقش تیم بی در این حادثه تروریستی تاکید کرد: تیم بی از طریق تروریسم اقتصادی برای جنگ با ایرانیانی نقشه می‌کشد که به احترام قربانیان این حادثه شمع روشن کردند

منابع خبر