دستگیری جاعل عنوان وزارت اطلاعات

جاعل عنوان وزارت اطلاعات در ایلام دستگیر شد
خدمت
جهان نیوز - ۱ اسفند ۱۳۹۴

وزارت اطلاعات از دستگیری فردی در استان ایلام خبر داد که اقدام به جعل عنوان این وزارتخانه کرده بود.

منابع خبر
دستگیری جاعل عنوان وزارت اطلاعات جهان نیوز - ۱ اسفند ۱۳۹۴