عکس/ صفحه اول روزنامه ها، یکشنبه ۱۴ تیر، ۵ ژوئیه (به روز شد)

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، یکشنبه 14 تیر، 5 ژوئیه (به روز شد)

پیک ایران
پیک ایران - ۱۳ تیر ۱۳۹۴منابع خبر
صفحه اول روزنامه های یکشنبه جهان نیوز - ۱۳ تیر ۱۳۹۴
صفحه اول روزنامه های صبح یکشنبه ۱۴ تیر خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ تیر ۱۳۹۴